عشق یعنی یک خمینی سادگی عشق یعنی با علی دلدادگی عشق یعنی لافتی الا علی عشق یعنی رهبرم سید علی #امام-خامنه-ای

حماسه نه دی - «هرگز فراموش نمی کنیم»