تبلیغات
کتابخانه عمومی فرهنگیان - موارد مشمول تخفیف عضویت
منوی اصلی
کتابخانه عمومی فرهنگیان
((کتابخوانی باید از بدو کودکی در بچه ها نهادینه شود.))

موارد مشمول تخفیف عضویت در کتا بخانه های عمومی استان همدان

 

1-    موارد مشمول تخفیف صد در صد رایگان

 

الف. جانبازان ، ایثارگران ، همسر وفرزندان شهداء ، اعضای فعال بسیج ، (با ارائه کارت )

ب- کلیه بازنشستگا ن دولت .

ج- کلیه کارکنا ن نهاد اعم از نیروهای رسمی مامور به نهاد ، پیمانی ، قرارداری به همراه همسر وفرزندان کارکنان (با ارائه کارت شناسایی نهاد)

د- کلیه معلولان (نابینایان ، کم بینایان ، معلولین جسمی ، حرکتی )

ه- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بهزیستی ، مراکز خیریه یا کسانی که به تشخیص مسئول کتابخانه توان پرداخت حق عضویت را ندارند .

و-کسانی که خدماتی برای کتابخانه انجام می دهند که ارزش آن برابر با بیش از حق عضویت است .

ز- عضویت خردسالان (گروه سنی پیش دبستان )

 

2- موارد مشمول تخفیف نیم بهاء (50درصد تخفیف ).

الف – کتابداران سازمان های دولتی (ارائه معرفی نامه از سازمان ) ودانشجویان رشته کتابداری ( کارت دانشجویی ) .

ب- اعضایی که در طول یک دوره عضویت موفق به تولید علم (چا پ کتا ب یا مقالات علمی در مجلات معتبر ) شده اند . (ارائه اثر یا نامه پذیرش اثر )

ج- عضویت خانوادگی : عضویت والدین به همراه فرزندان (حداقل 3 نفر ) به صورت دسته جمعی .

د- عضویت کودکان ونوجوانان ( دانش آموزان تا مقطع راهنمایی زیر 14 سال ) .

 

  تبصره 1: تغییرات وموارد تخفیف برحسب شرایط وضرورت ، از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به صورت جداگانه ابلاغ می شود .

-        مواردی که ادارات کل کتابخانه های عمومی استان اقدام به عقد تفاهم نامه می کنند ، میزان تخفیف طبق مفاد تفاهم نامه است .

تبصره 2- کلیه اعضاء کتابخانه که از آنها ثبت نام رایگان بعمل می آید ملزم به پرداخت مبلغ 5000 ریال بابت صدور و پرس کارت