تبلیغات
کتابخانه عمومی فرهنگیان - مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه
منوی اصلی
کتابخانه عمومی فرهنگیان
((کتابخوانی باید از بدو کودکی در بچه ها نهادینه شود.))

Ø     ارائه کارت شناسایی عکس دار

 

 

Ø     تکمیل فرم درخواست عضویت که از طرف کتابخانه ارائه می گردد.

 

 

Ø     پرداخت مبلغ 55،000ریال بابت ثبت نام +5،000 ریال بابت صدور و پرس کارت

 

 

Ø       یک قطعه عکس 4*3